Магнітний Cепаратор, Залізовідділювач, Металовловлювач

Нам довіряють клієнти:

Виготовляємо магнітні сепаратори, залізовідділювачі, металовловлювачі для вилучення металевих включень.

ДОСВІД РОБОТИ
з 2002 р

Сотні задоволених клієнтів з України, а також з Німеччини, Польщі, Латвії, Литви, Румунії, Білорусі, Молдови, Грузії, Узбекистану.

ПРОБНА
СЕПАРАЦІЯ

Проводимо тестування продуктів Замовника для визначення
оптимальних характеристик сепаратора

ВИЇЗД
до ЗАМОВНИКА

Можливий виїзд наших фахівців на об’єкт Замовника для визначення оптимальних місць встановлення та умов експлуатації

СПІВПРАЦЯ
ПО ДОГОВОРУ

Фіксуються ціна, якість, терміни виготовлення, умови оплати, умови постачання, гарантії, відповідальність. Безготівковий розрахунок

МІНІМАЛЬНІ ТЕРМІНИ

Виготовлення магнітного сепаратора займає
від 3 днів
залежно від складності поставленого завдання

ЩО ТАКЕ МАГНІТНИЙ СЕПАРАТОР, ЗАЛІЗОВІДДІЛЮВАЧ?

Магнітний сепаратор, залізовідділювач, металовловлювач – це обладнання, за допомогою якого з різних матеріалів і продуктів відокремлюються / вилучаються магнітосприйнятні частки (металеве сміття та магнітосприйняттні залізовмісні мінерали).

Магнитные сепараторы, виды и принцип работы

Чим відрізняється магнітний сепаратор від залізовідділювача?

Замовники часто плутаються в назвах апаратів для вилучення феромагнітних включень.
За фактом термін «магнітний сепаратор» і «залізовідділювач» — це синоніми.

Традиційно склалася, ще з 60-х років 20-го століття, що в російськомовних країнах використовувався термін “залізовідділювач” (через потребу різних галузей промисловості захищати обладнання від попадання залізних, відповідно магнітних, предметів, відокремлювати “залізо” від перероблюваної сировини, рудних і нерудних матеріалів. При цьому в англомовному суспільстві використовувався термін “iron separator”.

Термін “магнітний сепаратор” ужився в нашому побуті завдяки англійському “magnetic separator” (дослівний переклад – апарат, що розділяє магнітне)

Пізніше з’явилися терміни “металовловлювач”, “магнітний уловлювач металу”

КУПИТИ МАГНІТНИЙ СЕПАРАТОР та ЗАЛІЗОВІДДІЛЮВАЧ В УКРАЇНІ

В Україні не існує нормативних вимог та стандартів (ДСТУ, ГОСТ тощо) до магнітних сепараторів та залізовідділювачів на постійних магнітах широкого використання в різних галузях промисловості (виняток становить обладнання, призначене для збагачення твердих корисних копалин, наприклад руд чорних та кольорових металів) – див. ГОСТ 25006-81, ГОСТ 10512-78, ГОСТ 4.303-85 (СРСР) та ГОСТ 30577-98, ГОСТ 10512-93, (Республіки Білорусь). Завантажити ГОСТи )

Тому виробництво даного виду обладнання здійснюється за Технічним завданням, узгодженим із Замовником.

Етапи складання Технічного задання на виготовлення магнітного сепаратора:

01 Визначення задання магнітної сепарації

  • матеріал сепарації
  • клас крупності, вологість/жирність, температура
  • хімічна агресивність, абразивність, тощо
  • сипкість матеріалу, схильність до зависання / до злипання
  • що потрібно вловлювати (випадкові феромагнітні предмети або постійно присутні залізовмісні домішки);
  • розміри залізовмісних включень.
02 Визначення оптимального місця встановлення

  • аналізується схема ланцюгів апаратів технологічної лінії;
  • уточнюється наявність місця для обслуговування уловлювача металу/сепаратора;
  • визначаються розміри локації установки (ширина стрічки, діаметр самопливу, розміри перерізу бункера і т.п.)
  • уточнюється статистика наявності феромагнітних включень у вихідній сировині;
  • передбачаються ризики потрапляння випадкових залізних предметів по всьому технологічного процесу
03 Визначення умов експлуатації

  • продуктивність потоку матеріалу;
  • швидкість руху матеріалу;
  • температура та вологість навколишнього середовища;
  • агресивність середовища;
  • режим роботи (безперервний, із зупинками)

Як правило, всі узгодження проводяться усно по телефону або через заповнення Замовником
опитувального листа і вся ця процедура займає не більше 2-5 хв.

Після всіх уточнень ми готуємо Технічко-комерційну пропозицію на виготовлення залізовідділювача
та надсилаємо замовнику на погодження.

ЦІНА НА МАГНІТНИЙ СЕПАРАТОР / ЗАЛІЗОВІДДІЛЮВАЧ

Ціна на уловлювач металу залежить від:

РОЗМІРІВ ЛОКАЦІЇ
МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

Це – ширина стрічки,
ширина продукту на стрічці,
діаметр самопливу,
розміри перерізу бункера…

Зі збільшенням цих
розмірів збільшується матеріаломісткість залізовідділювача
та терміни його виготовлення

ПОТУЖНОСТІ
МАГНІТІВ

Для уловлювання металу великих розмірів достатньо використовувати
феритові магніти,
тоді як для уловлювання дрібних залізовмісних частинок вважається за краще використовувати
неодимові магніти

СИЛОВИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛЯ

Враховується здатність магнітної системи формувати необхідну питому магнітну силу HgradH
на поверхні робочого органу та на потрібній відстані
від магнітної системи

КОНСТРУКЦІЇ ЗАЛІЗОВІДДІЛЮВАЧА

Конструкція уловлювача
може бути

корпусна або безкорпусна,
з нерухомими та рухомими  елементами, з додатковими комплектуючими
(підшипники, гумово-тканинна стрічка, мотор-редуктор, гідромотор, муфти…)

ПРИНЦИП РОБОТИ МАГНІТНИХ СЕПАРАТОРІВ І ЗАЛІЗОВІДДІЛЮВАЧІВ

Принцип роботи ґрунтується на селективному впливі магнітного поля на частинки з різною магнітною сприйнятливістю.

Металодомішки, потрапляючи в зону дії магнітного поля сепаратора/залізовідділювача, притягуються до робочого органу і надійно утримуються там або транспортуються в немагнітну зону сепаратора, де зсипаються з нього.

Докладніше про процес магнітної сепарації можна ознайомитись у статті Вікіпедії.

КЛАСИФІКАЦІЯ МАГНІТНИХ СЕПАРАТОРІВ І ЗАЛІЗОВІДДІЛЮВАЧІВ

Дізнатись більше

Сепаратори та залізовідділювачі класифікуються:

 • за способом збудження магнітного поля (постійні магніти, електромагніти);
 • в залежності від типу середовища, в якому йде поділ (“сухі”, “мокрі”);
 • залежно від конструктивного виконання основного робочого органу (пластинчасті, барабанні, валкові, трубчасті);
 • за напруженістю магнітного поля та його питомою силою (з сильним, середнім та слабким магнітним полем)
 • за способом та місцем установки (підвісний, підпоточний, трубний та стрічковий).

КОНСТРУКЦІЇ МАГНІТНИХ СЕПАРАТОРІВ

Найпростішою конструкцією уловлювача металу вважається трубчата конструкція – наприклад, магнітні стержні, “магнітний блок” магнітної колонки.
Більш складна конструкція – пластинчата конструкція – наприклад, підвісні залізовідділювачі, магнітні плити.
Далі за складністю – валкова конструкція – наприклад, шківні залізовідділювачі, вихрострумові сепаратори, та барабанна конструкція – наприклад, барабанні магнітні сепаратори.

Під складністю конструкції мається на увазі кількість матеріалів та комплектуючих, кількість трудовитрат на складання виробу, точність виконання (допуски), конструктивна надійність магнітної системи , тощо.

ОСНОВНІ ХАРAКТЕРИСТИКИ МЕТАЛОВЛОВЛЮВАЧІВ

До основних характеристик належать такі показники, як:

 • пропускна здатність або продуктивність, т/год;
 • кількість робочих органів (наприклад кількість магнітних блоків у трубному уловлювачі, кількість магнітних стержнів у магнітних решітках), шт;
 • магнітна індукція на поверхні та на певній відстані від робочого органу, мТл
  (визначає глибину і пондеромоторну силу магнітного поля, а також силу утримання вилучених феромагнітних частинок)
 • спосіб розвантаження металовловлювача.

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНІ МАГНІТНІ СЕПАРАТОРИ

Використання залізовідділювачів та сепараторів забезпечує:

 • запобігти поломкам дорогого обладнання (дробарки, гранулятори, шредери, преса, елеватори) через попадання випадкових металевих предметів (уламки металевих деталей, болти, гайки, залишки електродів, обрізки труб, арматури тощо).
  До речі, за статистикою 25-35% простою дробарного та ріжучого обладнання зумовлені виведенням їх з ладу через попадання небажаних металевих предметів;
 • підвищити якість сировини (кварцовий пісок, доломіт, вапняк, крейда, склобій, тех.вуглець, дроблені пластмаси та полімери та ін.) та кінцевих готових продуктів (борошно, цукор, харчова сіль, харчові приправи, спеції, комбікорм і т.д. ) за рахунок видалення металевих домішок (сколів, натиру, окалини);
 • підвищити якість рудних та нерудних матеріалів за рахунок магнітного збагачення;
 • зменшити вибухо- та пожежну безпеку виробництва, пов’язану з виникненням іскри при попаданні металевого сміття в дробильне та ріжуче обладнання.

ДЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ СЕПАРАТОРИ ТА ЗАЛІЗОВІДДІЛЮВАЧІ?

Залізовідділювачами комплектують виробничі лінії підприємств:

 • кондитерської
 • хлібопекарський
 • борошномельної та інших галузей харчової промисловостей
 • цукрової
 • зернопереробної
 • комбікормовий
 • олійно-жировий
 • скляною
 • цементної
 • деревообробної
 • торф’яний
 • гумово-технічної промисловості
 • промисловості будівельних матеріалів
 • чорної та кольорової металургії
 • гірничорудної та гірничо-збагачувальної промисловості
 • рециклінгу
 • переробки твердих побутових та промислових відходів

ПЕРЕВАГИ ЗАЛІЗОВІДДІЛЮВАЧІВ НА ПОСТІЙНИХ МАГНІТАХ

Використання магнітних сепараторів та залізовідділювачів на постійних магнітах має ряд переваг перед електромагнітними сепараторами:

 • дешевше у виготовленні, тому що не використовуються мідь;
 • відсутність витрат на електроенергію для збудження та стабілізації магнітного поля;
 • відсутність випрямних установок (зі змінного на постійний струм), сполучних кабелів;
 • немає потреби у постійному технічному обслуговуванні (що збільшує продуктивність цеху, знімає навантаження на електриків та механіків підприємства, не вимагає залучення робітників високого рівня кваліфікації);
 • пожежо- та вибухобезпечність, що дає можливість використання в запорошених приміщеннях, приміщеннях з підвищеною вологістю та в інших локаціях, де неприпустиме використання електроенергії.

А ЧИ Є АЛЬТЕРНАТИВА ЗАЛІЗОВІДДІЛЮВАЧАМ?

Магнітним сепараторам немає рівних у вилучені металевих предметів за критерієм “ціна-якість” серед іншого обладнання, яке може бути використане з цією метою (сита, металодетектори).
Використання різних сит часто неефективне, оскільки вони дуже швидко зношуються та пропускають метал.
Використання металодетекторів вирішує лише проблему визначення наявності металу, а  не його вилучення.

ВАМ ПОТРІБНО КУПИТИ МАГНІТНИЙ СЕПАРАТОР В УКРАЇНІ?

Звертайтесь до ТОВ “НВП “УКРМС”, замовляйте безкоштовний зворотний дзвінок, пишіть на market@ukrms.com.ua – наші фахівці допоможуть вам визначити правильне обладнання, яке максимально відповідатиме вашим виробничим потребам.

Доставка здійснюється у всі міста та населені пункти України зручним для Вас перевізником (Нова Пошта, Делівері, Інтайм, Автолюкс та ін.)